VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Katedra metalurgie a slévárenství

Politechnika Śląska

Instytut Technologii Metali

Technická univerzita v Košiciach

Ústav metalurgie

pořádají

XXVII. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

IRON AND STEELMAKING

Hotel DUO, Horní Bečva, Beskydy, Česká republika
4. - 6. 10. 2017

Hlavní partner konference

logo TZ

 

 

Copyright (c) 2017 Katedra metalurgie a slévárenství, FMMI, VŠB-TUO, web-design: Tomáš Kubina